Jul 19, 2006
تاريخ ايران
كشت و برد و مرد و غارت كرد و در آخر عمر مشغول عياشي شد و اطرافيانش را كور كرد و نه چيزي بيشتر از اينها.
اينا اطلاعاتيه در مورد گذشته كشورم كه من در اثر خواندن كتابي به عنوان خلاصه تاريخ ايران ،
كه به عنوان كتاب مرجع بعضي رشته هاي دانشگاهي معرفي ميشه به دست آوردم.
آقاي نگارنده براي اينكه بتونن كل تاريخ ايران از دوره پيشداديان تا قبل از انقلاب رو تو 173 صفحه بياورند مجبور شدن فقط از همين كلمه ها استفاده كنن.
تو مقدمه هم آوردن كه اين كتاب رو براي كودكشون كه در خارج زندگي ميكنه نوشتن كه با تاريخ كشورش آشنا بشه.
اينجوري اون بچه با اين سابقه تاريخي در ديار غربت چه رفتاري از خودش نشون خواهد داد، خدا داند.
 
posted by تيستو سبزانگشتي at 4:28 PM | Permalink |


1 نظرات بهاري شما:


  • At 7/19/2006 8:13 PM, Anonymous mitra

    واقعيت هم همينه که ما ايرانی ها از قديم الايام همين که به اوج پيشرفت می رسيديم خودخواهی و تکروی فرد يا افرادی باعث می شد که با کشتن و غارت کردن و... همه چيز برگرده به عقب!!!