May 26, 2007
...
خدا به همرات اي خسته از شب

اما سفر نيست علاج اين درد....
 
posted by تيستو سبزانگشتي at 4:04 PM | Permalink |


7 نظرات بهاري شما:


 • At 5/26/2007 6:34 PM, Anonymous Anonymous

  چه رازآلود
  چه وهمناك
  چه اندوهناك
  چه نوستالژيك
  چه غمناك
  چه تلخ و ساده
  چه....

   
 • At 5/26/2007 6:36 PM, Anonymous Anonymous

  كودوم خزون خوش آواز
  تو رو صدا زد اي عاشق
  كه پر كشيدي بي پروا
  به جستجوي شقايق
  ....

   
 • At 5/26/2007 6:39 PM, Anonymous Anonymous

  كنار ما باش كه محزون
  به انتظار بهاريم
  كنار ما باش كه با هم
  خورشيدُ بيرون مياريم

   
 • At 5/27/2007 7:43 AM, Anonymous Anonymous

  راهی که رفتی رو به سحر نیست
  رو به غروبه ، شبزده برگرد

   
 • At 5/27/2007 9:59 AM, Blogger Coral

  اتفاقا هست.

   
 • At 5/27/2007 11:16 AM, Blogger roze

  به نظرم يه سفر تك نفره به دور از هياهو و دغدغه هاي زندگي و به يه جاي دور مي تونه آدمو زير و رو كنه

   
 • At 5/28/2007 1:45 PM, Anonymous faraz&forod

  سفر يه شعره - سفر يه قصه است - سفر رهايي از مرز غصه است